Zarząd Stowarzyszenia

Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia (zapewniająca osiągnięcie celów statutowych oraz skuteczność działania)

  • 25 osobowy Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  • Zarząd wybiera spośród członków Zarządu Prezydium, w skład którego wchodzi 4 osoby.
  • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób.
  • Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera Przewodniczącego.
  • Informacja o sposobie wydatkowania środków Stowarzyszenia jest ogólnodostępna.

Bąk Halina

Brymora Cezary

Dasiewicz Janusz

Dybus Jarosław

Dzięgielewski Sylwester

Figarski Leszek

Fijałkowski Paweł

Grzyb Andrzej

Kochanowski Tomasz

Krawczyk Sylwester

Monik Sławomir

Mruk Marek

Pawlak Marcin

Piotrowski Paweł

Pisarek Ryszard

Skorupa Andrzej

Skrok Jacek

Strzylak Krzysztof

Zawisza Jerzy

Fidos Tomasz

Michorowski Artur

Pogoda Romuald

Marcin Tomczyk