Zarząd Stowarzyszenia

Struktura Organizacyjna Stowarzyszenia (zapewniająca osiągnięcie celów statutowych oraz skuteczność działania)

  • W skład zarządu wchodzi 5-7 osób.
  • Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  • Zarząd wybiera spośród członków Zarządu Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
  • W skład komisji rewizyjnej 3-5 osób.
  • Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera Przewodniczącego.
  • Informacja o sposobie wydatkowania środków Stowarzyszenia jest ogólnodostępna.

Bąk Halina

Dasiewicz Janusz

Figarski Leszek

Piotrowski Paweł

Skorupa Andrzej

Stępień Wojciech

Fidos Tomasz

Brymora Cezary

Marszałkiewicz Igor

Pogoda Romuald

Marcin Tomczyk