Zarząd Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia Czarni

Członkostwo w Stowarzyszeniu CZARNI Radom wpisuje się w realizację założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Działanie na rzecz rozwoju siatkówki, dyscypliny sportu kojarzącej się z zabawą i świetną atmosferą, oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi, z pewnością będzie miało wpływ na wykreowanie pozytywnego wizerunku Państwa firmy. Zaangażowanie w prace Stowarzyszenia to również zaangażowanie w budowę nowej jakości i lepszego wizerunku miasta. Sukces Stowarzyszenia będzie także sukcesem firm, które uczestniczą w projekcie. Wzajemnie się wspierając i wymieniając doświadczenia w elitarnym gronie biznesmenów zaangażowanych w prace Stowarzyszenia, możemy przyczynić się nie tylko do rozwoju siatkówki w Radomiu, ale także własnych inicjatyw biznesowych.

Firmy członkowskie

AMD

Q12

RGM